Formål 2024

FORMÅL FOR HUMAK 2024 ER VALGT

Aksjonen vil samarbeide med Kirkens Nødhjelp om prosjektet “Sikre Menneskerettigheter i gruvesamfunn i Zimbabwe”!

I 2024 vil pengene bidra til å sikre menneskerettigheter i gruvesamfunn i Zimbabwe. I samarbeid med Kirkens Nødhjelp og og den lokale partneren Zimbabwe Enviromental Law Association (ZELA) skal HumAk bidra til å forbedre livene til mennesker som rammes av de negative konsekvensene av gruvedrift. Slike negative konsekvenser kan være forurenset drikkevann, tvangsflytting og vold. I utgangspunktet er menneskene og lokalsamfunnene i Zimbabwe beskyttet gjennom nasjonal lov. Men i møte med rike private gruveselskaper er det ikke alltid så lett å gjøre sine rettigheter gjeldene. De unge juristene i ZELA har flere ganger stått opp mot uretten, og vunnet frem mot gruveselskapene i rettssystemet. Målet vårt er å samle inn penger så vi kan finansiere hjelp til over 1000 personer.

Følg reisen på «humak2024» på Instagram!