Trettende etappe: Glittertind


Advokatfirmaet Glittertind har overtatt stafettpinnen og begitt seg ut på trettende etappe i Advokat stafetten etter utfordringen! Etter en generøs donasjon til formålet, spurte vi firmaet om hvorfor de ønsket å støtte HumAk gjennom Advokatstafetten:

“HumAk ivaretar viktige formål, og for Glittertind er årets advokatstafett en fin måte å kunne bidra til at barn blir hørt og deres rettssikkerhet ivaretatt.”

Vi i HumAk er svært takknemlig for støtten og engasjementet for prosjektet vårt!