Tolvte etappe: Simonsen Vogt Wiig

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig har overtatt stafettpinnen og begitt seg ut på tolvte etappe i Advokat stafetten etter utfordringen! Etter en generøs donasjon til formålet, spurte vi firmaet om hvorfor de ønsket å støtte HumAk gjennom Advokatstafetten:

“I Simonsen Vogt Wiig setter vi samfunnsansvar høyt, og mener at bedrifter har et ansvar for å bidra utover sin egen forretningsdrift. Som advokatfirma er det naturlig at vi er opptatt av rettssikkerhet, og vi har gjennom flere år vært støttespiller til humanitære organisasjoner som jobber med å sikre menneskerettigheter. Å støtte prosjektet «Rettssikkerhet for barn i Uganda» er en naturlig forlengelse av dette arbeidet. Vi synes det er flott at studentene engasjerer seg, og bidrar til økt fokus rundt dette viktige temaet.”

Vi i HumAk er svært takknemlig for støtten og engasjementet for prosjektet vårt!