Tolvte etappe: Grette

I det vi nærmer oss slutten på årets innsamlingsaksjon, melder en ny deltager seg på i innspurten av Advokatstafetten: Vi kan med glede annonsere at Advokatfirmaet Grette AS har overtatt stafettpinnen for den tolvte etappen av årets advokatstafett!

Etter målgang spurte vi Grette om hvorfor de ønsket å overta stafettpinnen:

«Vi støtter med den største glede HumAks viktige arbeid med å sikre trygghet og rettferdighet for barn og unge i Malawi. Det er inspirerende å se engasjementet rundt et så viktig prosjekt».

Vi i HumAk er veldig takknemlige for Grette sitt bidrag til prosjektet, samt de hyggelige ordene om arbeidet vårt!