Tjueførste etappe: Føyen


Føyen har overtatt stafettpinnen og begitt seg ut på tjueførste etappen i Advokatstafetten etter utfordringen! Etter en generøs donasjon til formålet, spurte vi firmaet om hvorfor de ønsket å støtte HumAk gjennom Advokatstafetten:

«Hope for Justice gjør et viktig arbeid for å styrke og beskytte barns rettigheter i Uganda – takk til HumAk for det gode arbeidet dere gjør i forbindelse med årets aksjon! Vi i Føyen er glade for å kunne bidra til et viktig formål.»

Vi i HumAk er svært takknemlig for støtten og engasjementet for prosjektet vårt!