Sjette etappe: Haavind

Advokatfirmaet Haavind har overtatt stafettpinnen og begitt seg ut på sjette etappe i Advokat stafetten etter utfordringen fra Wiersholm. Etter en generøs donasjon til formålet, spurte vi firmaet om hvorfor de ønsket å støtte HumAk gjennom Advokatstafetten:

“I Haavind er vi opptatt barn og unges rettssikkerhet. Dette har vært vårt fokusområde over tid, først gjennom samarbeidet med Barnas Jurist og nå med samarbeidet med Rettssenteret. Vi stiller oss bak det viktige formålet til Humak 2022 og arbeidet til Hope for Justice”

Vi i HumAk er svært takknemlig for støtten og engasjementet for prosjektet vårt!