Niende etappe: Kvale

Advokatfirmaet Kvale har overtatt stafettpinnen og begitt seg ut på niende etappe i Advokat stafetten etter utfordringen! Etter en generøs donasjon til formålet, spurte vi firmaet om hvorfor de ønsket å støtte HumAk gjennom Advokatstafetten:

“Kvale er stolt med på årets Advokatstafetten slik at vi sammen med bransjekolleger kan bidra til å styrke rettssikkerheten for barn i Uganda og motvirke moderne slaveri. En stor takk til rettes HumAk for deres innsats og engasjement – sammen kan vi bidra til at verden blir litt bedre!”

Vi i HumAk er svært takknemlig for støtten og engasjementet for prosjektet vårt!