HumAk-styret

HumAk-sjef

Maria Hansteen

Økonomiansvarlig

Solveig Hodnemyr

Administrasjonssjef

Josefine Holmedahl Rødin

Arrangementsjef

Sarujan Mathimaran

PR-sjef

Lars Henrik Hvidsand

Fagsjef

Gunnhild Østensen Stangervåg

Bookingsjef

Vemund Rolstad

Aksjonssjef

Jon-Christian Rynning