HumAk har samlet inn…


362 901kr                                                                               mål: 700 000kr

For å bidra send en SMS med «HUMAK <beløp>» til 2230.