Formål 2022

FORMÅL FOR HUMAK2022 ER VALGT

Aksjonen vil samarbeide med Hope for Justice om prosjektet “Rettssikkerhet for barn i Uganda”!

 

Det anslås at omtrent 300 000 mennesker utnyttes i moderne slaveri i Uganda. Barn utnyttes i økende grad til prostitusjon, og i kriminelle aktiviteter som narkotikasmugling og produksjon av overgrepsmateriale. 

 

Prosjektet “Rettsikkerhet for barn i Uganda” har som formål å støtte barn utsatt for moderne slaveri i møte med påtalemyndighet, samt redusere utnyttelsen av barn ved å sørge for rettssikkerhet og ansvarliggjøring av gjerningspersoner. 

 

Gjennom drift av omsorgssentre for jenter og gutter som er utsatt for moderne slaveri, kalt Lighthouse, så får barn tilgang til grunnleggende tjenester i overgangen fra utnyttelsen til de trygt reintegreres i familie- eller samfunnsbasert omsorg. Ved å gi barna effektiv, traumeinformert og tett oppfølging, forbedres kvaliteten på vitneutsagn, og øker dermed sannsynligheten for en vellykket påtale, samtidig som det reduserer risikoen for at ofre blir re-traumatisert. De innsamlede midlene vil gi støtte til barn som anmelder, og gi råd og veiledning til å navigere seg gjennom rettssystemet. Prosjektet vil også ansette egne etterforskere som vil bidra til å øke antall identifiserte ofre, samarbeide og støtte politiet i etterforskning av sakene.

 

Etter en avstemning blant studentene våren 2021, var det Hope for Justice med “Rettsikkerhet for barn i Uganda” som hadde en overvekt av stemmene!

 

Vi gleder oss til å gjøre en forskjell for barn i Uganda sammen med dere!