Formål

I 2018 får innsamlingen til Plan International Norge og deres prosjekt «Rettshjelp – en menneskerett».

Zambia preges av mange og store utfordringer: barneekteskap, overgrep, vold og diskriminering av barn med nedsatt funksjonsevne. Sammen med Plan International Norge kan HumAk være med å bedre tilgangen til rettshjelp og kvaliteten på rettshjelpen for barn i Zambia. Sammen vil vi gi barn og foreldre gratis rettshjelp og rådgivning. Dette vil oppnås ved å opprette 36 rettighetsklubber og 12 lokale kontorer for rettshjelp, etterutdanne 3 advokatsekretærer, arrangere gratis kurs om rettigheter og distribuere informasjon om barns rettigheter.