Syttende etappe: BDO ADVOKATER AS

Advokatfirmaet BDO har overtatt stafettpinnen og begitt seg ut på syttende etappe i Advokatstafetten etter utfordringen! Etter en generøs donasjon til formålet, spurte vi firmaet om hvorfor de ønsket å støtte HumAk gjennom Advokatstafetten:

«BDO Advokater AS støtter Advokatstafetten til HumAk fordi vi ønsker å bidra til å styrke rettssikkerheten for barn i Uganda og forhindre moderne slaveri. Barn er en utsatt gruppe og Hope for Justice sitt arbeid er viktig for å styrke og beskytte barns rettigheter.»

Vi i HumAk er svært takknemlig for støtten og engasjementet for prosjektet vårt!