Ellevte etappe: Hjort

Vekslingene i årets advokatstafett fortsetter å gå som smurt, og vi kan med glede annonsere at Hjort har overtatt stafettpinnen og gjennomført den ellevte etappen av årets stafett!

Etter målgang spurte vi Hjort om hvorfor de ønsket å overta stafettpinnen:

«I kjernen av advokatens virke ligger oppgaven om å fremme rett og hindre urett – i dette ligger et betydelig samfunnsansvar. I Hjort har vi lange tradisjoner for å ta vårt samfunnsansvar på alvor, og det er derfor naturlig for oss å støtte Advokatstafetten. Årets formål er viktig og engasjerende. Vi takker for muligheten til å delta, og ønsker alt det beste for dette viktige prosjektet.»

Vi i HumAk er veldig takknemlige for Hjorts bidrag til stafetten, samt de hyggelige ordene om arbeidet vårt!