Andre etappe: Thommessen

Advokatfirmaet Thommessen har overtatt stafettpinnen og begitt seg ut på andre etappe i Advokatstafetten etter utfordringen fra Wiersholm. Etter en generøs donasjon til formålet, spurte vi firmaet om hvorfor de ønsket å støtte HumAk gjennom Advokatstafetten:

«Vi i Thommessen ønsker å bidra til et samfunn der alle har mulighet til å føre en rettferdig domstol. Videre, mener vi at alle burde behandles med respekt. Gjennom rullende rettsaler for barn så kommer vi kanskje et steg nærmere målet om et likestilt og trygt samfunn for alle unge.»

Vi i HumAk er svært takknemlige for støtten og engasjementet for prosjektet vårt!