Kontakt

E-post: humak@juristforeningen.no

Telefon: 922 52 473 (leder Kristin Sønnesyn Berg)

Juristforeningen
v/HumAk
Karl Johansgt. 47
0162 Oslo

Om du skulle ha noen spørsmål eller ønsker å vise interesse knyttet arrangementet, send gjerne mail til administasjon@humak.no.