Kontakt

E-post: humak@juristforeningen.no

Telefon: 958 07 504 (leder Maria Hansteen)

Juristforeningen
v/HumAk
Karl Johansgt. 47
0162 Oslo

Om du skulle ha noen spørsmål eller ønsker å vise interesse knyttet arrangementet, send gjerne mail til administasjon@humak.no.