Om HumAk

HumAk er jusstudentenes humanitæraksjon og arrangeres av Juristforeningens HumAk-styre. HumAk arrangeres annethvert år, og samler hver gang inn penger til et veldedig formål valgt av jusstudentene selv. For å samle inn penger arrangeres det blant annet bokmarked, advokatstafett og bøssedag.  I tillegg er det en HumAk-festival med artister og mye annet moro. Alle pengene som blir samlet inn på aksjonen og overskuddet fra festivalen går uavkortet til formålet. Tidligere har pengene blitt gitt til blant annet Plan Norge, Flyktninghjelpen og Røde Kors.

I 2016 gikk de innsamlede midlene til å hjelpe barn i Zimbabwe med å få identitetspapirer i samarbeid med SOS-barnebyer. Humak 2016 ble avholdt den 27.august – 02. september i Oslo Sentrum, på Tullinløkka. Arrangementet  besto av to deler; selve aksjonsdagen den 27. august og konserter 1. og 2. september.

HumAk arrangeres neste gang i september 2018. Innsamlingen i 2018 går til Plan International Norge og deres prosjekt «Rettshjelp – En menneskerett».