Om HumAk

HumAk er jusstudentenes humanitæraksjon og arrangeres av Juristforeningens HumAk-styre. HumAk arrangeres annethvert år, og samler hver gang inn penger til et veldedig formål valgt av jusstudentene selv. For å samle inn penger arrangeres det blant annet bokmarked, advokatstafett og bøssedag.  I tillegg er det en HumAk-festival med artister og mye annet moro. Alle pengene som blir samlet inn på aksjonen og overskuddet fra festivalen går uavkortet til formålet. Tidligere har pengene blitt gitt til blant annet Plan Norge, Flyktninghjelpen og Røde Kors.

I 2016 gikk de innsamlede midlene til å hjelpe barn i Zimbabwe med å få identitetspapirer i samarbeid med SOS-barnebyer. I 2018 samarbeidet HumAk med Plan International Norge og deres prosjekt «Rettshjelp – En menneskerett». I 2020 samarbeidet HumAk med Redd barna til inntekt for prosjektet «Rullende rettssaler for barn» i Malawi.

Neste festival arrangeres i 2022 i samarbeid med Wiersholm. Følg med på Instagram @humak2022 og Facebook. Her er et bilde av årets styre og vår fantastiske samarbeidsparter.