Om HumAk

HumAk er jusstudentenes humanitæraksjon og arrangeres av Juristforeningens HumAk-styre. HumAk arrangeres annethvert år, og samler hver gang inn penger til et veldedig formål valgt av jusstudentene selv. For å samle inn penger arrangeres det blant annet bokmarked, advokatstafett og bøssedag.  I tillegg er det en HumAk-festival med artister og mye annet moro. Alle pengene som blir samlet inn på aksjonen og overskuddet fra festivalen går uavkortet til formålet.

  • I 2016 gikk de innsamlede midlene til å hjelpe barn i Zimbabwe med å få identitetspapirer i samarbeid med SOS-barnebyer.
  • I 2018 samarbeidet HumAk med Plan International Norge og deres prosjekt «Rettshjelp – En menneskerett».
  • I 2020 samarbeidet HumAk med Redd barna til inntekt for prosjektet «Rullende rettssaler for barn» i Malawi.
  • I 2022 samarbeidet HumAk med Hope for Justice om prosjektet “Rettssikkerhet for barn i Uganda”!

Neste festival arrangeres høsten 2024 i samarbeid med Wiersholm og Kirkens Nødhjelp om prosjektet “Sikre Menneskerettigheter i gruvesamfunn i Zimbabwe”!

Følg med på Instagram @humak2024 og Facebook.