Målet for innsamlingsaksjonen er nådd! 

Innsamlet beløp: 833 000 kr                                                          mål: 700 000 kr