Innsamlingen så langt! Innsamlet beløp: 1 040 000 kr                                                          Mål: 1 000 000 kr