Innsamlingen så langt! 

Innsamlet beløp: 325 000 kr                                                          Mål: 1 000 000 kr