Humak har samlet inn…

               162 901kr                                                                       mål: 700 000kr

                 

For å bidra send en SMS med «HUMAK <beløp>» til 2230.