Målet for innsamlingsaksjonen er nådd! 

Innsamlet beløp: 793 000 kr                                                          mål: 700 000 kr